VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG LẮP REN

3,500,000

VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG KHÍ NÉN CỦA NỐI REN CỦA HÃNG YOSHITAKE, VAN GIẢM ÁP BẰNG ĐỒNG 2 ĐẦU NỐI REN CHHO HƠI NÓNG, VAN GIẢM ÁP THÂN BẰNG GANG FCD LẮP REN ÁP 20KGF/CM2 BAR MA, VAN GIẢM ÁP 10BAR 16KGF/CM2.