GIOĂNG LÁ THÉP XOẮN 1 VÒNG, SPIRAL WOUND GASKET BASIC SEALING ELEMENT

168,000

GIOĂNG LÁ THÉP XOẮN 1 VÒNG, SPIRAL WOUND GASKET BASIC SEALING ELEMENT